Termeni si conditii

ConsultaClick, Lda, cu sediul in Piata C.A.Rosetti nr.6 et.1 ap.1 - Bucuresti, tel 021.310.12.80, adresa de e-mail info.ro@consultaclick.ro (denumita in continuare "ConsultaClick") ofera, prin intermediul acestui portal online (denumit in continuare "Portal") - servicii (in continuare denumite "Seviciile"), atat pentru pacienti, cat si pentru furnizorii de servicii medicale. Serviciile descrise in detaliu pe Portal inlesnesc pacientilor (denumiti in continuare "Pacientii") sa aiba un acces mai bun la servicii si tratamente medicale, iar furnizorilor de servicii medicale (denumiti in continuare "Personalul Medical") sa-si organizeze agenda si programarile cu Pacientii.

Activitatea ConsultaClick implica in unele cazuri prelucrarea de date cu caracter personal. Securitatea datelor cu caracter personal este o prioritate pentru noi si se efectueaza in scopul furnizarii prin prezentul Portal a Serviciilor.

Pentru a proteja si a asigura integritatea datelor cu caracter personal ale Pacientilor si Personalului Medical, folosim tehnologie de varf din industria de securitate, atat pentru stocare, cat si pentru comunicare. Toate datele personale medicale si farmaceutice, primite de catre sistemele noastre sunt stocate si transmise in format cifrat.

Toti angajatii cu acces la sistemele noastre semneaza o declaratie de confidentialitate de a nu divulga, copia sau folosi datele cu caracter personal disponibile pentru alte scopuri decat cele strict legate de Servicii ConsultaClick. Serverele sunt localizate in facilitati securizate intr-un server multinational.

Oricat de puternic este sistemul de securitate, exista intotdeauna un risc ca o informatie, fie tiparita, fie electronica sa fie sustrasa. De aceea am luat masuri pentru a minimaliza acest risc. Am urmat cu strictete standardele descrise in Legea nr. 677/2001 a protectiei datelor cu caracter personal.

Inregistrarea ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal este in curs de finalizare.

Ne angajam sa upgradam sistemele noastre informatice, in conformitate cu noile reglementari si/sau cu practicile cele mai moderne de securitate. Din motive de securitate nu vom dezvalui detalii despre strategia de securitate noastre.

Desi am luat toate masurile necesare pentru a garanta siguranta utilizatorilor nostri: Pacientii si Personalul Medical, este responsabilitatea Pacientilor si Personalului Medical de a lua toate masurile pentru a mentine confidentialitatea parolelor de acces la conturile de utilizatori. Este, de asemenea obligatia Pacientilor si Personalul Medical de a se asigura ca toate informatiile furnizate de catre aceastia in sistemul nostru sunt corecte, exacte si actuale. Fara a aduce atingere verificarii noastre, este responsabilitatea Pacientilor si Personalul Medical pentru orice informatii pe care au incarcat in sistem.

Prin utilizarea Serviciilor oferite de acest Portal, Pacientii si Personalul Medical isi dau expres acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de ei in scopul asigurarii Serviciilor furnizate de ConsultaClick. Pacientii sunt de acord, in mod expres ca, ConsultaClick este indreptatita sa comunice datele lor cu caracter personal catre Personalul Medical care insoteste procesul de diagnosticare si terapie.